МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання та оформлення дипломної роботи студентами економічного факультету напряму підготовки «Облік і аудит» та спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньо-кваліфікаційний рівень: перший (бакалавр) рівень вищої освіти денної та заочної форми навчання

Викладач: Єлісєєва Оксана Костянтинівна
Рік видання: 2018
Автор: Єлісєєва О.К.
Спеціалізація:

071 Облік і оподаткування

Опис: