МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання та оформлення науково-дослідницької роботи студентами економічного факультету спеціальності (професійного спрямування) 071 – «Облік і оподаткування» освітньо-кваліфікаційний рівень: другий (магістр) рівень вищої освіти денної та заочної форми навчання

Викладач: Єлісєєва Оксана Костянтинівна
Рік видання: 2018
Автор: Єлісєєва О.К.
Спеціалізація:

071 Облік і оподаткування

Опис: