РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Науково-дослідна практика для здобувачів вищої освіти Другий (магістерський) рівень спеціальність 071 Облік та оподаткування

Викладач: Єлісєєва Оксана Костянтинівна
Рік видання: 2018
Автор: Єлісєєва О.К.
Спеціалізація:

071 Облік і оподаткування

Опис: