РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 2.25 Переддипломна практика для здобувачів вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень спеціальність 071 Облік і оподаткування

Викладач: Єлісєєва Оксана Костянтинівна
Рік видання: 2018
Автор: Єлісєєва О.К.
Спеціалізація:

071 Облік і оподаткування

Опис: