МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання лабораторних робіт з дисципліни «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ ТА АУДИТІ, ПЛАНУВАННІ ТА АНАЛІЗІ» Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 051 «Економіка» денної та заочної форми навчання

Викладач: Бєлозерцев Василь Сергійович
Рік видання: 2019
Автор: Бєлозерцев В.С.
Спеціалізація:

051 Економіка

Опис: