МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ» (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 071 Облік і оподаткування

Викладач: Єлісєєва Оксана Костянтинівна
Рік видання: 2018
Автор: О.К. Єлісєєва,О.В. Романова, Л.В. Харакоз
Спеціалізація:

071 Облік і оподаткування

Опис:
ЧАСТИНА І