МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ» (для студентів спеціальності 071- Облік і оподаткування денної та заочної форми навчання)

Викладач: Єлісєєва Оксана Костянтинівна
Рік видання: 2018
Автор: О.К. Єлісєєва, О.В. Романова, Л.В. Харакоз
Спеціалізація:

071 Облік і оподаткування

Опис:
Частина ІІ