МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів денної та заочної форми навчання галуззі 07 «Адміністрування та управління» / спеціальності 051 «Економіка» (бакалаврського рівня вищої освіти)

Викладач: Романова Ольга Вікторівна
Рік видання: 2018
Автор: Романова О.В.
Спеціалізація:

051 Економіка

Опис: