Методичні рекомендації з написання дипломної роботи для студентів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання

Викладач: Волошко Наталія Олександрівна
Рік видання: 2019
Автор: Волошко Н.О.
Спеціалізація:

292 Міжнародні економічні відносини (міжнародна економіка) (бакалавр)

Опис: