Методичні рекомендації для виконання курсової роботи зі спеціальності для студентів 292 «Міжнародні економічні відносини» другим (магістерським) рівень вищої освіти денної форми навчання

Викладач: Скрипник Наталія Євгенівна
Рік видання: 2019
Автор: Скрипник Н.Є.
Спеціалізація:

292 Міжнародні економічні відносини

Опис: