Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Світова економіка та зовнішньоекономічні зв’язки України» для студентів спеціальності 292 міжнародні економічні відносини та міжнародна економіка перший (бакалаврський) рівень вищої освіти денної форми навчання

Викладач: Яровенко Тетяна Сергіївна
Рік видання: 2019
Автор: Яровенко Т.С.
Спеціалізація:

292 Міжнародні економічні відносини (міжнародна економіка) (бакалавр)

Опис: