Методичні рекомендації з проходження науково- дослідної практики для студентів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання

Викладач: Яровенко Тетяна Сергіївна
Рік видання: 2019
Автор: Яровенко Т.С.
Спеціалізація:

292 Міжнародні економічні відносини

Опис: