МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ ЗА ДРУГИМ (МАГІСТЕРСЬКИМ) РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 292 «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ» (ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»)

Викладач: Краснікова Наталья Олександрівна
Рік видання: 2020
Автор: Н.О. Краснікова, О.В. Дзяд, О.Г. Михайленко
Спеціалізація:

292 Міжнародні економічні відносини (міжнародна економіка) (магістр)

Опис: