Методичні рекомендації щодо проходження переддипломної практики та оформлення звітної документації для студентів спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини (освітня програма «Міжнародна економіка») за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Викладач: Михайленко Ольга Геннадіївна
Рік видання: 2020
Автор: Михайленко О.Г., Дзяд О.В.
Спеціалізація:

292 Міжнародні економічні відносини (міжнародна економіка) (бакалавр)

Опис: