Методичні рекомендації щодо проходження науково-дослідної практики та оформлення звітної документації для студентів спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини (освітня програма «Міжнародна економіка») за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Викладач: Михайленко Ольга Геннадіївна
Рік видання: 2018
Автор: Михайленко О.Г., Краснікова Н.О.
Спеціалізація:

292 Міжнародні економічні відносини (міжнародна економіка) (магістр)

Опис: