Навчально-методичний посібник до вивчення курсу «Філософія»

Викладач: Шаталович Інна Василівна
Предмет: Філософія
Рік видання: 2020
Автор: Шаталович І.В.
Спеціалізація:

014.03 Бакалавр "Освітня програма СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІСТОРІЯ)"

032 (бакалавр) Історія та археологія (бакалавр)

032 (магістр) Історія та археологія (магістр)

032 (спеціаліст) Історія та археологія (спеціаліст)

032 Бакалавр "Освітня програма ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ"

032 Доктор філософії "Освітньо-наукова програма ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ"

032 Магістр "Освітньо-професійна програма ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ"

014.05 Середня освіта (Біологія)

022 Дизайн

014 Середня освіта (географія)

053 Психологія

101 Екологія

103 Науки про Землю (магістри та спеціалісти)

103 Науки про Землю (бакалаври)

106 Географія (магістратура)

106 (6.040104) Географія

242 Туризм

014.04 Середня освіта (Математика)

014.04 Середня освіта (Математика)

014.08 Середня освіта (Фізика)

111 Математика (математика прогнозування та прийняття рішень)

111 Математика

111 Математика

111 Математика

112 Прикладна та теоретична статистика

112 Статистика

113 Прикладна математика

113 Прикладна математика (комп'ютерна механіка) (магістр)

113 прикладна математика (теоретична та прикладна механіка) (магістр)

113 Прикладна математика

113 Прикладна математика

113 Прикладна математика

125 Кібербезпека

125 Кібербезпека

131 Прикладна механіка

131 Прикладна механіка

132 Матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування

133 Галузеве машинобудування

134 Авіаційна і ракетно-космічна техніка (бакалавр)

134 Авіаційна і ракетно-космічна техніка (магістр)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

151 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології

031 Релігієзнавство

031 Релігієзнавство

031 Релігієзнавство

052 Політологія

054 Соціологія

055 Міжнародні відносини,суспільні комунікації та регіональні студії

231 Соціальна робота

291 Міжнародні відносини,суспільні комунікації та регіональні студії

Опис:

[скачано: 2]