Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Міжнародні економічні відносини»

Викладач: Більска Ольга Володимирівна
Рік видання: 2014
Автор: Більська О.В.
Спеціалізація:

6.030203 Міжнародні економічні відносини

Опис:

Наведено теми курсових робіт та загальні вимоги до написання курсових робіт з дисципліни «Міжнародні економічні відносини» для студентів вищих навчальних закладів III -IV рівнів акредитації з напряму 6.030203 «Міжнародні економічні відносини». Рассмотрены вопросы организации системы международных отношений. Приведенные материалы основательно раскрывают теоретические основы и практический инструментарий международных экономических отношений  с учетом мирового опыта. Приведенные основные понятия дисциплины, вопросы для оценки уровня усвоения материала и список рекомендуемой литературы.

[скачано: 15]