Методичні рекомендації для виконання аудиторно залікової роботи для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання спеціальностей 032 Історія та археологія, 014.03 Середня освіта (Історія).

Викладач: Алексєєв Вадим Сергійович
Предмет:
Рік видання: 2020
Автор:
Спеціалізація:
Опис: