Методичні рекомендації для виконання індивідуальних завдань для здобувачів вищої освіти денної форми навчання спеціальностей 032 Історія та археологія, 014.03 Середня освіта (Історія)

Викладач: Алексєєв Вадим Сергійович
Предмет:
Рік видання: 2020
Автор: Алексєєв Вадим Сергійович
Спеціалізація:
Опис: