Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Література країни, мова якої вивчається як основна іноземна (Німеччини та Австрії)"

Викладач: Пічугіна Тетяна Євгенівна
Рік видання: 2018
Автор: Пічугіна Т.Є.
Спеціалізація:

032 Доктор філософії "Освітньо-наукова програма ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ"

035.04 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька

Опис: