Дипломна робота бакалавра. ПА-16-1. Глазов М.О. Застосування методу нескінченної системи рівнянь для задач теплопровідності в напівобмеженому стрижні

Викладач: Кафедра обчислювальної математики та математичної кібернетики
Рік видання: 2020
Автор: Глазов Микита Олександрович
Спеціалізація:

113 Прикладна математика - ОПП "Комп’ютерне моделювання та технології програмування" (Бакалавр)

Опис:
Керівник - Л.Л. Гарт: д-р фіз.-мат. наук, доцент, проф. ПОМ. Рецензент - О.Л. Хижа: канд. фіз. -мат. наук, доцент, доцент ПКТ

[скачано: 11]