Дипломна робота бакалавра. ПА-16-1. Гузєєва А.О. Нелінійні моделі складноорганізованих гомоморфних процесів

Викладач: Кафедра обчислювальної математики та математичної кібернетики
Рік видання: 2020
Автор: Гузєєва Анна Олександрівна
Спеціалізація:

113 Прикладна математика - ОПП "Комп’ютерне моделювання та технології програмування" (Бакалавр)

Опис:
Керівник - О.О. Кузенков: канд. фіз.-мат. наук, доцент ПОМ. Рецензент - Т.А. Зайцева: канд. техн. наук, доцент, доцент ПКТ

[скачано: 14]