Дипломна робота бакалавра. ПА-16-1. Давіденко А.В. Застосування інтегрального перетворення Фур’є для розв’язання крайової задачі для шаруватої системи

Викладач: Кафедра обчислювальної математики та математичної кібернетики
Рік видання: 2020
Автор: Давіденко Анастасія Володимирівна
Спеціалізація:

113 Прикладна математика - ОПП "Комп’ютерне моделювання та технології програмування" (Бакалавр)

Опис:
Керівник - І.С.Тонкошкур: канд. фіз.-мат. наук, доцент, доцент ПОМ. Рецензент - П.А. Дзюба: канд. техн. наук., доцент, доцент ПКТ

[скачано: 4]