Дипломна робота бакалавра. ПА-16-1. Магун К.В. Розробка алгоритму прийняття оптимальних рішень в умовах невизначеності в задачах планування

Викладач: Кафедра обчислювальної математики та математичної кібернетики
Рік видання: 2020
Автор: Магун Катерина Володимирівна
Спеціалізація:

113 Прикладна математика - ОПП "Комп’ютерне моделювання та технології програмування" (Бакалавр)

Опис:
Керівник - О.В. Черницька: канд. фіз.-мат. наук, доцент, доцент ПОМ. Рецензент - Г.І. Скороход: канд. техн. наук, с.н.с., доцент ПКТ

[скачано: 5]