Дипломна робота бакалавра. ПА-16-1. Михайлик Д.В. Моделювання тонкостінної системи, яка описується рівнянням еліптичного типу з мішаними граничними умовами

Викладач: Кафедра обчислювальної математики та математичної кібернетики
Рік видання: 2020
Автор: Михайлик Дмитро Володимирович
Спеціалізація:

113 Прикладна математика - ОПП "Комп’ютерне моделювання та технології програмування" (Бакалавр)

Опис:
Керівник - І.С. Тонкошкур: канд. фіз.-мат. наук, доцент, доцент ПОМ. Рецензент - П.А. Дзюба: канд. техн. наук, доцент, доцент ПКТ

[скачано: 3]