Дипломна робота бакалавра. ПА-16-1. Мостовий Ф.О. Алгоритм розв’язання крайової задачі для тонкостінної системи при змінних умовах на контурі

Викладач: Кафедра обчислювальної математики та математичної кібернетики
Рік видання: 2020
Автор: Мостовий Федір Олександрович
Спеціалізація:

113 Прикладна математика - ОПП "Комп’ютерне моделювання та технології програмування" (Бакалавр)

Опис:
Керівник - Ю.Я. Годес: канд. фіз.-мат. наук, доцент, доцент ПОМ. Рецензент - Г.І. Скороход: канд. техн. наук, с.н.с., доцент ПКТ

[скачано: 5]