Дипломна робота бакалавра. ПА-16-1. Пишкіна М.В. Застосування інтегрального перетворення Фур’є для моделювання тонкостінної системи

Викладач: Кафедра обчислювальної математики та математичної кібернетики
Рік видання: 2020
Автор: Пишкіна Марія Вадимівна
Спеціалізація:

113 Прикладна математика - ОПП "Комп’ютерне моделювання та технології програмування" (Бакалавр)

Опис:
Керівник - Ю.Я. Годес: канд. фіз.-мат. наук, доцент ПОМ. Рецензент - Г.І. Скороход: канд. техн. наук, с.н.с., доцент ПКТ

[скачано: 1]