Дипломна робота бакалавра. ПА-16-1. Піщанський М.І. Прогнозування соціальних активностей користувачів соціальних мереж

Викладач: Кафедра обчислювальної математики та математичної кібернетики
Рік видання: 2020
Автор: Піщанський Михайло Ігорович
Спеціалізація:

113 Прикладна математика - ОПП "Комп’ютерне моделювання та технології програмування" (Бакалавр)

Опис:
Керівник - О.О. Кузенков: канд. фіз.-мат. наук, доцент ПОМ. Рецензент - О.Л. Хижа: канд. фіз. -мат. наук, доцент, доцент ПКТ

[скачано: 20]