Дипломна робота бакалавра. ПА-16-1. Прокопчук А.Є. Застосування квадратурних формул при розв’язуванні інтегральних рівнянь Фредгольма

Викладач: Кафедра обчислювальної математики та математичної кібернетики
Рік видання: 2020
Автор: Прокопчук Артем Євгенович
Спеціалізація:

113 Прикладна математика - ОПП "Комп’ютерне моделювання та технології програмування" (Бакалавр)

Опис:
Керівник - В.Л. Волошко: канд. фіз.-мат. наук, доцент, доцент ПОМ. Рецензент - Г.І. Скороход: канд. техн. наук, с.н.с., доцент ПКТ

[скачано: 6]