Дипломна робота бакалавра. ПА-16-1. Руденко В.О. Математичне моделювання процесу природного відбору

Викладач: Кафедра обчислювальної математики та математичної кібернетики
Рік видання: 2020
Автор: Руденко Валерія Олегівна
Спеціалізація:

113 Прикладна математика - ОПП "Комп’ютерне моделювання та технології програмування" (Бакалавр)

Опис:
Керівник - І.С. Тонкошкур: канд. фіз.-мат. наук, доцент, доцент ПОМ. Рецензент - В.Г. Зайцев: канд. фіз.-мат. наук, доцент, доцент ПКТ

[скачано: 9]