Дипломна робота бакалавра. ПА-16-1. Шевченко К.Ю. Застосування регулярних алгоритмів варіаційного типу для розв'язання нестійких систем лінійних алгебраїчних рівнянь

Викладач: Кафедра обчислювальної математики та математичної кібернетики
Рік видання: 2020
Автор: Шевченко Костянтин Юрійович
Спеціалізація:

113 Прикладна математика - ОПП "Комп’ютерне моделювання та технології програмування" (Бакалавр)

Опис:
Керівник - Л.Л. Гарт: д-р фіз.-мат. наук, доцент, проф. ПОМ. Рецензент - Т.А. Зайцева: канд. техн. наук, доцент, доцент ПКТ

[скачано: 2]