Дипломна робота бакалавра. ПС-16-1. Апухтіна А.О. Розробка експертної системи для прийняття рішень при виборі професії

Викладач: Кафедра обчислювальної математики та математичної кібернетики
Рік видання: 2020
Автор: Апухтіна Анастасія Олексіївна
Спеціалізація:

124 Системний аналіз

Опис:
Керівник - О.В. Черницька: канд. фіз.-мат. наук, доцент, доцент ПОМ. Рецензент - О.І. Білобородько: канд. техн. наук, доцент ПМЗ

[скачано: 13]