Дипломна робота бакалавра. ПС-16-1. Велієва Н.А. Розв’язування задач оптимізації в середовищі WolframAlpha

Викладач: Кафедра обчислювальної математики та математичної кібернетики
Рік видання: 2020
Автор: Велієва Наіля Аділ кизи
Спеціалізація:

124 Системний аналіз

Опис:
Керівник - Л.Т. Бойко: канд. фіз.-мат. наук, доцент, доцент ПОМ. Рецензент - Т.Г. Ємел’яненко: канд. техн. наук., доцент, доцент ПМЗ

[скачано: 10]