Дипломна робота бакалавра. ПС-16-1. Доманська Т.М. Алгоритми знаходження розрізуючих ребер та вершин графів і їх використання

Викладач: Кафедра обчислювальної математики та математичної кібернетики
Рік видання: 2020
Автор: Доманська Тетяна Миколаївна
Спеціалізація:

124 Системний аналіз

Опис:
Керівник - В.А. Турчина: канд. фіз.-мат. наук, доцент, зав. каф. ПОМ. Рецензент - О.І. Білобородько: канд. техн. наук, доцент ПМЗ

[скачано: 10]