Дипломна робота бакалавра. ПС-16-1. Омельчак Д.С. Математичне моделювання одновимірних нестаціонарних процесів в динамічних системах

Викладач: Кафедра обчислювальної математики та математичної кібернетики
Рік видання: 2020
Автор: Омельчак Даниїл Сергійович
Спеціалізація:

124 Системний аналіз

Опис:
Керівник - В.А. Турчина: канд. фіз.-мат. наук, доцент, зав. каф. ПОМ. Рецензент - Т.Г. Ємел’яненко: канд. техн. наук., доцент, доцент ПМЗ

[скачано: 9]