Дипломна робота бакалавра. ПС-16-1. Орлов С.К. Застосування методів розв’язання диференціальних рівнянь та систем при моделюванні гетерогенних процесів

Викладач: Кафедра обчислювальної математики та математичної кібернетики
Рік видання: 2020
Автор: Орлов Станіслав Костянтинович
Спеціалізація:

124 Системний аналіз

Опис:
Керівник - О.О. Кузенков: канд. фіз.-мат. наук, доцент ПОМ. Рецензент - О.І. Білобородько: канд. техн. наук, доцент, доцент ПМЗ

[скачано: 10]