Дипломна робота бакалавра. ПА-16-1. Розробка програмного забеспечення елементів електронної системи пошуку патентів

Викладач: Скороход Георгій Ісаакович
Рік видання: 2020
Автор: Скороход Іван Григорович
Спеціалізація:

113 Прикладна математика - ОПП "Комп’ютерне моделювання та технології програмування" (Бакалавр)

Опис: