Методичні вказівки до проходження виробничої практики: стажування за фахом й переддипломної практики

Викладач: Самойленко Алла Олександрівна
Рік видання: 2020
Автор: Редько В.Є., Самойленко А.А.
Спеціалізація:

242 Туризм

Опис:
Методичні вказівки до проходження виробничої практики: стажування за фахом й переддипломної практики для здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем (освітньо-професійна програма «Міжнародний туристичний бізнес», спеціальність 242 Туризм) / Укл.: Редько В.Є., Самойленко А.О., 2-е вид., перероб. – Дніпро, 2020.– 41 с.

[скачано: 11]