ПОСІБНИК ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ»

Викладач: Редько Вікторія Євгенівна
Рік видання: 2018
Автор: Редько В.Є.
Спеціалізація:

242 Туризм

Опис:
Уміщено матеріал лекцій з вивчення кожної теми дисципліни «Міжнародний туризм», запропоновано питання для поглибленого вивчення тем, тести для самоперевірки отриманих знань та надано список рекомендованої літератури. Для студентів першого курсу ДНУ, які навчаються за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальності 242 Туризм.

[скачано: 12]