МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

Викладач: Скрипник Наталія Євгенівна
Рік видання: 2019
Автор: Скрипник Н.Є.
Спеціалізація:

242 Туризм

Опис:
Методичні рекомендації до самостійного вивчення з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» зі студентами другого рівня вищої освіти магістра спеціальності 242 Туризм для денної та заочної форм навчання/ Укладачі: Н.Є.Скрипник.

[скачано: 4]