МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ ЗА ДРУГИМ (МАГІСТЕРСЬКИМ) РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 242 ТУРИЗМ

Викладач: Єлісєєва Оксана Костянтинівна
Рік видання: 2020
Автор: Редько В.Є., Самойленко А.А.
Спеціалізація:

242 Туризм

Опис:
Наведено вимоги щодо порядку виконання та захисту дипломної роботи здобувача вищої освіти за другим (магістерським) рівнем. Роз’яснено структуру дипломної роботи, вимоги до її оформлення та захисту. Для студентів ДНУ, які навчаються за спеціальністю 242 Туризм.

[скачано: 24]