Методичні настанови з підготовки і захисту курсових і дипломних робіт для студентів історичного факультету

Викладач: Світленко Сергій Іванович
Рік видання: 2020
Автор: Світленко Сергій Іванович, Святець Юрій Анатолійович
Спеціалізація:

032 (бакалавр) Історія та археологія (бакалавр)

Опис:
Наведено процес підготовки та захисту курсової та дипломної робіт, висвітлено методику опрацювання наукової літератури та історичних джерел із теми дослідження, розкрито вимоги до оформлення робіт та представлено зразки бібліографічних посилань, списку використаних історичних джерел та наукової літератури, додатків до роботи. Для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 032 Історія та археологія.

[скачано: 23]