Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт за другим (магістерським) рівнем вищої освітза спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування, освітня програма "Публічне управління та адміністрування", Мудриєвська Л.М. 2020

Опис:

[скачано: 3]