Посібник з організації та проходження переддипломної практики студентами спеціальності 181 "Харчові технології" другого (магістерського) рівня освіти

Викладач: Кондратюк Наталія Вячеславівна
Предмет:
Рік видання: 2019
Автор: Мельников К.О., Мацук Ю.А., Чернушенко О.О.
Спеціалізація:

181 Магістр / Харчові технології

Опис:

[скачано: 4]