Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти для студентів спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини (освітня програма «Міжнародна економіка»)

Викладач: Краснікова Наталья Олександрівна
Рік видання: 2020
Автор: Краснікова Н.О., Дзяд О.В., Михайленко О.Г.
Спеціалізація:

292 Міжнародні економічні відносини (міжнародна економіка) (бакалавр)

Опис: