МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ ЗА ДРУГИМ (МАГІСТЕРСЬКИМ) РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 292 «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ» (ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»)

Викладач: Краснікова Наталья Олександрівна
Рік видання: 2020
Автор: Краснікова Н.О., Дзяд О.В., Михайленко О.Г.
Спеціалізація:

292 Міжнародні економічні відносини (міжнародна економіка) (магістр)

Опис: