МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ для студентів спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини (освітня програма «Міжнародна економіка») за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Викладач: Краснікова Наталья Олександрівна
Рік видання: 2018
Автор: Михайленко О.Г., Дзяд О.В.
Спеціалізація:

292 Міжнародні економічні відносини (міжнародна економіка) (бакалавр)

Опис: