Педагогіка здоров’я як основа розвитку потенціалу особистості. Колективна монографія.

Викладач: Гладуш Віктор Антонович
Предмет:
Рік видання: 2020
Автор: Гладуш В.А., Зимівець Н.В., Бондаренко З.П., Ніколенко Л.М. та ін.
Спеціалізація:

016 Спеціальна освіта

016 Спеціальна освіта

Опис:
Завдання цього видання – надати фахівцям, які працюють у сфері освіти, якнайповнішу інформацію про сучасні теоретичні та практичні аспекти педагогіки здоров’я як основи розвитку особистісного потенціалу. Науково-педагогічними працівниками кафедри педагогіки та спеціальної освіти ДНУ імені Олеся Гончара висвітлено деякі шляхи та практичний досвід застосування сучасних педагогічних технологій розвитку потенціалу особистості. Монографія адресована науковцям, фахівцям у галузі спеціальної та інклюзивної освіти, викладачам, студентам, педагогічним працівникам закладів освіти, соціальним працівникам, практичним психологам, представникам громадських організацій.

[скачано: 11]