Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Логопедія з практикумом»

Викладач: Хоменко Світлана Олександрівна
Рік видання: 2021
Автор: Хоменко С.О., Ісаченко В.О., Василенко І.М., Чернега А.О.
Спеціалізація:

016 Спеціальна освіта

Опис:
Методичні рекомендації розроблено згідно з робочою програмою дисципліни «Логопедія з практикумом» та спрямовані на продуктивну організацію самостійної роботи майбутніх бакалаврів спеціальної освіти. Призначені для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання. До кожної з тем курсу формулюються теоретичні та практичні завдання до самостійної роботи, тестові завдання різного рівня складності та список рекомендованої базової та додаткової літератури.

[скачано: 12]