Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Основи інклюзивної освіти»

Викладач: Вовченко Ганна Олександрівна
Рік видання: 2020
Автор: Вовченко Г.О., Криворотько А.О., Хоменко С.О.
Спеціалізація:

016 Спеціальна освіта

Опис:
Методичні рекомендації укладені у відповідності з навчальною програмою дисципліни «Основи інклюзивної освіти» з метою забезпечення здобувачів ступеня бакалавр за напрямом 016 Спеціальна освіта денної та заочної форм можливості для найефективнішого оволодіння відповідними компетентностями та результатами навчання. Методичні рекомендації містять основні поняття курсу, повний перелік питань з організації самостійної роботи, список рекомендованої основної та додаткової літератури для опрацювання, а також домашні творчі і тестові завдання для самоконтролю.

[скачано: 15]